SASTOJCI

    • Sadrži melatonin koji doprinosi skraćenju vremena potrebnog za utonuće u san
    • Djelotvoran saveznik i u borbi s jet lagom zahvaljujući melatoninu koji doprinosi ublažavanju subjektivnog osjećaja jet laga i regulaciji ciklusa sna
    • Prirodni sastojci za kvalitetan san bez izazivanja navikavanja

1 Dormirin sadrži 1 mg melatonina